Branża technologiczna w Polsce jest świadkiem dynamicznego zwrotu w kierunku inkluzywności i różnorodności, napędzanego przez liczne organizacje i inicjatywy mające na celu wspieranie kobiet w technologii. Inicjatywy te odgrywają kluczową rolę w niwelowaniu różnic między płciami w technologii, zapewniając kobietom zasoby, możliwości nawiązywania kontaktów i opiekę mentorską niezbędną do prosperowania w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Oto przegląd niektórych kluczowych inicjatyw mających znaczący wpływ w Polsce.

1. Perspektywy Women in Tech Summit

Perspektywy Women in Tech Summit to jedno z największych i najbardziej wpływowych wydarzeń technologicznych w Europie, skierowane szczególnie do kobiet w branży technologicznej. To coroczne wydarzenie oferuje mnóstwo działań, w tym konferencje, warsztaty, hackatony i możliwości nawiązywania kontaktów. Szczyt przyciąga znanych prelegentów z globalnych firm technologicznych i środowisk akademickich, zapewniając uczestnikom spostrzeżenia i inspiracje od liderów w tej dziedzinie. To wydarzenie jest kamieniem węgielnym dla kobiet, które chcą rozwijać swoją karierę i poszerzać swoje sieci zawodowe.

2. Geek Girls Carrots

Geek Girls Carrots to globalna społeczność wywodząca się z Polski, której misją jest łączenie, uczenie się i inspirowanie kobiet w branży technologicznej. Dzięki oddziałom działającym w wielu miastach w Polsce i na świecie organizacja ta organizuje regularne spotkania, warsztaty, programy mentorskie i hackatony. Geek Girls Carrots koncentruje się na tworzeniu wspierającego środowiska, w którym kobiety mogą dzielić się wiedzą, zdobywać nowe umiejętności i współpracować przy projektach.

3. Kobiety w Polsce technologicznej

Women in Technology Poland to sieć wspierająca kobiety w dziedzinach STEM, opowiadająca się za równością płci w branży technologicznej. Organizacja ta oferuje warsztaty, sesje szkoleniowe i wydarzenia networkingowe, których celem jest wzmocnienie pozycji kobiet na różnych etapach ich kariery. Promując różnorodność i włączenie społeczne, Women in Technology Poland dąży do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego krajobrazu technologicznego.

4. Dziewczyny, które kodują 

W ramach globalnej inicjatywy Girls Who Code polski oddział niestrudzenie pracuje nad zniwelowaniem różnic między płciami w technologii. Girls Who Code Poland prowadzi kluby kodowania, letnie programy immersyjne oraz współpracuje ze szkołami i firmami technologicznymi, aby zapewnić młodym kobietom umiejętności i pewność siebie potrzebne do kontynuowania kariery w branży technologicznej. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla wychowania kolejnego pokolenia kobiet-liderów technologicznych.

5. Kobiety w uczeniu maszynowym i nauce danych (WiMLDS)

WiMLDS to globalna organizacja silnie obecna w Polsce, której celem jest wspieranie kobiet w uczeniu maszynowym i nauce danych. Grupa organizuje spotkania, warsztaty, rozmowy i wspólne projekty, oferując kobietom platformę do angażowania się w najnowocześniejsze technologie i badania. WiMLDS odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu reprezentacji kobiet w szybko rozwijających się dziedzinach sztucznej inteligencji i nauki o danych.

6. Liderzy technologii

Tech Leaders to program mentorski, który zapewnia kobietom w branży technologicznej wskazówki i wsparcie ze strony doświadczonych profesjonalistów. Dzięki indywidualnemu mentoringowi, seminariom internetowym i wydarzeniom społecznościowym Liderzy Technologii pomagają kobietom nawigować ścieżkami kariery, rozwijać umiejętności przywódcze i osiągać cele zawodowe.

Kluczowe wydarzenia i konferencje

1. Infoshare

InfoShare to największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej, której częścią jest dedykowana ścieżka Women in Tech. Konferencja oferuje prelekcje, warsztaty, sesje networkingowe i konkursy dla start-upów, zapewniając kobietom w branży technologicznej kompleksową platformę do nauki, nawiązywania kontaktów i rozwoju.

2. Szczyt „Kobiety na rynku technologii” organizowany przez Future Processing

To coroczne wydarzenie ma na celu inspirowanie i łączenie kobiet w branży technologicznej poprzez przemówienia programowe, dyskusje panelowe i warsztaty. Szczyt Women in Tech organizowany przez Future Processing to dla kobiet doskonała okazja do zdobycia wiedzy od liderów branży i poszerzenia sieci kontaktów zawodowych.

3. Code Europe

Code Europe to seria konferencji technicznych obejmująca sesje skupiające się na różnorodności i włączeniu, skierowane w szczególności do kobiet w branży technologicznej. Konferencja oferuje wykłady, warsztaty i możliwości nawiązywania kontaktów, promując bardziej włączającą społeczność technologiczną.

Wsparcie i finansowanie

1. Klub SheXO

Klub SheXO, inicjatywa Deloitte, wspiera kobiety na stanowiskach kierowniczych, w tym te zajmujące się technologią. Klub organizuje wydarzenia networkingowe, szkolenia przywódcze i programy mentorskie, aby wzmocnić pozycję kobiet i wspierać ich rozwój zawodowy.

2. Google for Startups – Akademia Kobiet Założycielek

Akademia Kobiet Założycielek Google for Startups wspiera założycielki poprzez szkolenia, opiekę mentorską i zasoby. Program ten oferuje warsztaty, sesje mentorskie i wydarzenia networkingowe, pomagając kobietom-przedsiębiorcom odnieść sukces w branży technologicznej.

Grupy społecznościowe

1. PyLadies Polska

PyLadies Poland jest częścią globalnej organizacji, która pomaga kobietom stać się aktywnymi uczestniczkami i liderkami społeczności open source Pythona. Grupa organizuje warsztaty kodowania, mentoring i spotkania, tworząc społeczność wspierającą kobiety w branży technologicznej.

2. Dziewczyny na szynach

Celem Rails Girls jest zapewnienie kobietom narzędzi pozwalających zrozumieć technologię i budować swoje pomysły poprzez warsztaty na temat tworzenia stron internetowych przy użyciu Ruby on Rails. Ta społeczność umożliwia kobietom tworzenie i wprowadzanie innowacji w przestrzeni technologicznej.

Społeczności internetowe

1. Grupa na Facebooku Women in Tech Poland

Ta aktywna społeczność internetowa stanowi platformę dla kobiet w branży technologicznej, na której mogą dzielić się zasobami, ofertami pracy i poradami. Grupa Women in Tech Poland na Facebooku jest cennym źródłem dyskusji online, publikowania postów na temat wydarzeń i udostępniania zasobów, pomagając kobietom pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacje.

Inicjatywy te wspólnie przyczyniają się do tworzenia wspierającego i włączającego środowiska dla kobiet w branży technologicznej w Polsce. Zapewniając zasoby, opiekę mentorską oraz możliwości nawiązywania kontaktów i rozwoju zawodowego, organizacje te pomagają wypełnić lukę między płciami w branży technologicznej i wzmocnić pozycję następnego pokolenia liderek technologicznych.

 Napisane przez Karolina Wonchala 

Skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts