Pomaganie kobietom w awansie na stanowiska w zarządach to nie tylko kwestia równości płci, ale także kluczowa część budowania solidniejszych i bardziej innowacyjnych organizacji. Badania wielokrotnie wykazały, że różnorodność w zarządach spółek przyczynia się do lepszych wyników finansowych i bardziej zrównoważonego wzrostu. Niestety kobiety nadal stanowią mniejszość na najwyższych szczeblach kierownictwa. Jak zatem skutecznie wspierać ich rozwój i umożliwiać awans? Oto kilka kluczowych kroków.

  1. Mentoring i sponsoring

Mentoring i sponsoring to dwa podstawowe narzędzia wspierania rozwoju kariery kobiet. Mentoring polega na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z bardziej doświadczonymi pracownikami, aby pomóc młodszym kolegom w pokonywaniu złożonych ścieżek kariery. Sponsoring idzie o krok dalej – aktywnie wspiera i promuje potencjalne kobiety-liderki, rekomenduje je na kluczowe stanowiska i otwiera przed nimi drzwi do ważnych kontaktów biznesowych.

  1. Szkolenia i rozwój kompetencji

Niezbędne jest regularne inwestowanie w rozwój kompetencji kobiet. Firmy powinny oferować specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania, przywództwa i rozwoju umiejętności miękkich. Należy również promować programy rozwoju osobistego, które zwiększają pewność siebie i umiejętności podejmowania decyzji.

  1. Promuj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Dla wielu kobiet, które często łączą pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest kluczowa. Elastyczne godziny pracy, możliwości pracy zdalnej i programy wsparcia dla rodziców mogą znacząco zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracownic, umożliwiając im jednocześnie rozwój kariery zawodowej.

  1. Świadoma rekrutacja i awans

Procesy rekrutacji i awansów powinny być przejrzyste i oparte na obiektywnych kryteriach. Należy zadbać o to, aby w komisjach rekrutacyjnych zasiadały osoby różnej płci, aby uniknąć nieświadomych uprzedzeń. Firmy powinny mieć także politykę sprzyjającą awansom wewnętrznym, która będzie sygnałem dla pracownic, że mogą liczyć na rozwój kariery w strukturach organizacji.

  1. Budowanie sieci wsparcia

Kobiety powinny mieć możliwość budowania sieci zawodowych wewnątrz i na zewnątrz firmy. Nieocenione jest organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów i konferencji, podczas których kobiety mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Warto promować także uczestnictwo w stowarzyszeniach branżowych i grupach networkingowych.

  1. Kultura równości i inkluzywności

Awansowi kobiet sprzyja kultura organizacyjna oparta na równości i inkluzywności. Firmy powinny wdrożyć politykę przeciwdziałającą dyskryminacji i molestowaniu oraz promować różnorodność jako jeden ze swoich kluczowych priorytetów. Regularne szkolenia dotyczące równości i różnorodności dla wszystkich pracowników mogą pomóc w budowaniu bardziej otwartego i wspierającego środowiska pracy.

  1. Monitorowanie postępów i raportowanie

Regularne monitorowanie awansu kobiet i składanie sprawozdań z wyników to działania niezbędne do oceny skuteczności polityk. Firmy powinny gromadzić dane na temat liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, analizować je i wprowadzać niezbędne zmiany w polityce, jeśli postęp jest niewystarczający.

Podsumowanie

Wspieranie awansu kobiet na stanowiska kierownicze to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno organizacjom, jak i całemu społeczeństwu. Wdrażając strategie mentorskie, szkolenia, promując równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz tworząc kulturę równości, firmy mogą skutecznie zwiększać udział kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania. Przyszłość zarządzania jest zróżnicowana, a firmy, które to zrozumieją, będą w czołówce innowacji i postępu.

Źródło:

An in-depth guide to HRO: How is HR outsourcing changing? – Personnel Today. https://www.personneltoday.com/hr/hr-outsourcing-hro-in-depth-guide/

Napisane przez  Lidia Wysocka SimplyTalented.

Skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts