Grafika z przyborami biurowymi

 

Analityka predykcyjna rewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły rekrutacyjne znajdują i zatrudniają największe talenty. Dzięki większej ilości danych niż kiedykolwiek wcześniej, rekruterzy i specjaliści HR mogą teraz korzystać z analityki predykcyjnej, aby szybko zidentyfikować najlepszych kandydatów do każdej roli. Ale przy tak wielu narzędziach analityki predykcyjnej na rynku, skąd wiesz, które z nich jest odpowiednie dla Twojej organizacji? W tym wpisie na blogu, będziemy wchodzić w to zagadnienie, czym jest analityka predykcyjna i przejrzymy niektóre z najlepszych narzędzi analityki predykcyjnej, które mogą pomóc znaleźć i zatrudnić najlepsze talenty. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych potężnych narzędziach rekrutacyjnych!

Czym jest analityka predykcyjna?

 

Analityka predykcyjna jest gałęzią większej dziedziny analityki danych, która zajmuje się tworzeniem prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń. Analityka predykcyjna wykorzystuje techniki statystyczne do przewidywania przyszłych zdarzeń i jest wykorzystywana w różnych branżach, w tym w rekrutacji.

Analityka predykcyjna może być stosowana w rekrutacji, aby przewidzieć takie rzeczy, jak prawdopodobieństwo, że kandydat przyjmie ofertę pracy, lub jak długo są prawdopodobne, że pozostanie w danej roli. Informacje te mogą być wykorzystywane przez rekruterów do podejmowania decyzji o tym, do których kandydatów należy kierować oferty i jakie powinny być oferty.

Jedną z kluczowych korzyści analityki predykcyjnej w rekrutacji jest to, że może ona pomóc w ograniczeniu stronniczości i zwiększyć uczciwość procesu zatrudniania. Dzięki wykorzystaniu spostrzeżeń opartych na danych do oceny kandydatów, rekruterzy mogą zmniejszyć wpływ subiektywnych uprzedzeń i skupić się na kwalifikacjach i cechach, które są najsilniej związane z wydajnością pracy.

Jakie narzędzia są dostępne do analityki predykcyjnej AI?

Narzędzia analityki predykcyjnej mogą wykorzystywać różne źródła danych do oceny kwalifikacji kandydatów, w tym życiorysy, aplikacje i oceny. Narzędzia te mogą analizować dane o kandydatach w celu zidentyfikowania wzorców i trendów, a także wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania, którzy kandydaci mają największe szanse na odniesienie sukcesu w danej roli.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych narzędzi analityki predykcyjnej, z których każde ma swoje mocne i słabe strony. Aby wybrać najlepsze narzędzie dla swojej organizacji, ważne jest, aby zrozumieć swoje specyficzne potrzeby i wymagania.

Oto kilka przykładów narzędzi analityki predykcyjnej, które można wykorzystać w rekrutacji:

TalentSorter wykorzystuje narzędzie do oceny osobowości i autorski algorytm do analizy danych kandydatów i przewidywania wyników pracy. Narzędzie jest zaprojektowane w taki sposób, aby zidentyfikować podstawowe cechy osobowości, które najlepiej prognozują sukces w danej roli.

PredictiveHire wykorzystuje interfejs w stylu chatbota, który zadaje kandydatom serię pytań i analizuje ich odpowiedzi przy użyciu algorytmów przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego. Narzędzie jest zaprojektowane tak, aby przewidzieć wydajność pracy i dopasowanie kulturowe w oparciu o odpowiedzi kandydata.

Harver wykorzystuje połączenie nauki o danych, AI i nauki behawioralnej do oceny danych kandydatów i przewidywania wydajności pracy. Narzędzie zawiera oceny zdolności poznawczych, osobowości i dopasowania do stanowiska, a także zapewnia analitykę predykcyjną i spostrzeżenia, aby pomóc rekruterom w podejmowaniu świadomych decyzji o zatrudnieniu.

WorkFusion wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do automatyzacji procesu rekrutacji i przewidywania wyników kandydatów. Narzędzie może analizować życiorysy i aplikacje, oceniać kandydatów na podstawie ich kwalifikacji i doświadczenia, a także dostarczać analityki predykcyjnej i spostrzeżeń, aby pomóc rekruterom w podejmowaniu świadomych decyzji.

HireVue wykorzystuje wywiady wideo i technologię AI do oceny odpowiedzi kandydatów i przewidywania wydajności pracy. Narzędzie wykorzystuje rozpoznawanie twarzy, analizę języka i innych zachowań, aby zidentyfikować mocne i słabe strony kandydata, a także zapewnia analitykę predykcyjną i spostrzeżenia, aby pomóc rekruterom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Narzędzia analityki predykcyjnej mogą być cennym dodatkiem do każdego procesu rekrutacji, ponieważ mogą pomóc w identyfikacji najlepszych kandydatów do danej roli i poprawić wyniki zatrudnienia. Ważne jest, aby wybrać narzędzie, które jest zgodne z Twoimi celami i zadaniami rekrutacyjnymi oraz używać go w połączeniu z innymi strategiami i najlepszymi praktykami rekrutacyjnymi.

Zacznijmy współpracę

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.

Related Posts