Graficzna kobieta wskazuje na cv kandydata do pracy. Rysunkowy obrazek.

Referencje dotyczące zatrudnienia są bardzo ważnym źródłem informacji dla rekrutera podczas procesu selekcji. Nauczenie się ich sprawdzania i odkrycie ich kluczowych punktów może pomóc rekruterowi podjąć właściwą decyzję.

Tym wpisem rozpoczynamy serię wpisów dotyczących technik sprawdzania kompetencji pracownika jak również referencji pracownika.

Rozpoczynając fazę odrzucenia w procesie selekcji, każdy rodzaj referencji zatrudnienia będzie cenną informacją, którą rekruter weźmie pod uwagę, aby prawidłowo ocenić kandydata.

Pomimo faktu, że są to dane subiektywne, które mogą być zniekształcone przez osobiste relacje między poleconym a referentem, ważne jest, aby umieścić uzyskane dane wspólnie z posiadanymi informacjami.

Ponieważ niejednokrotnie kandydat może wymyślić te informacje lub ubarwić je, aby były bardziej przekonujące, rekruter powinien zawsze sprawdzić autentyczność listów polecających i skontaktować się telefonicznie z osobami, które je podpisują.

Przeprowadzenie niewielkich badań online i poproszenie kandydata o co najmniej trzy różne referencje może pomóc nadać rekomendacji pracy odpowiednią wartość w procesie selekcji.

Co to są referencje kandydata do pracy?

Kiedy mówimy o referencjach, to czego szukamy to fakt, że kandydat dostarcza nam wiarygodne źródło informacji, które dostarcza nam wiedzę na dany temat w określonej działalności, zawsze związanej ze światem pracy lub nauki.

To, co daje nam referencja do pracy, to możliwość zapytania osoby trzeciej o predyspozycje i wady, które kandydat może mieć, aby dodać je do reszty informacji, które posiadamy, od curriculum vitae do portfolio pracy lub listu motywacyjnego.

Jakie mają znaczenie referencje kandydata?

Wartość jest względna i zawsze powinna być zestawiona z pozostałymi procesami związanymi z selekcją, takimi jak wywiad telefoniczny czy testy psychometryczne i testy wiedzy.

Wynika to z subiektywnego charakteru referencji, ponieważ trudno jest znaleźć osobę, która wypowiada się z całkowitą bezstronnością na temat innej osoby, ponieważ osobiste relacje mogą przenikać do wrażenia zawodowego.

Dlatego referencja pracy nigdy nie powinna zastąpić dokumentów, których tradycyjnie wymagamy do oceny podmiotu, ale raczej powinna je uzupełnić, a zwłaszcza potwierdzić.

Wartość jest względna i zawsze powinna być zestawiona z pozostałymi procesami związanymi z selekcją, takimi jak wywiad telefoniczny czy testy psychometryczne i testy wiedzy.

Wynika to z subiektywnego charakteru referencji, ponieważ trudno jest znaleźć osobę, która wypowiada się z całkowitą bezstronnością na temat innej osoby, ponieważ osobiste relacje mogą przenikać do wrażenia zawodowego.

Referencje w rozmowie o pracę

Rozmowa kwalifikacyjna działa jako krok przed uzyskaniem pracy, więc ważne jest, aby obserwować postawę rozmówcy, jak również słuchać uważnie, ponieważ ich gesty i ich wiedzieć, jak być będzie ujawnić wiele o ich osobowości.

Ale w wywiadzie nie możemy zapomnieć o referencjach zatrudnienia, które pozwalają nam zweryfikować kompetencje, które podmiot twierdzi, że posiada.

Podczas rozmowy, oprócz zapytania o odpowiednie referencje w celu sprawdzenia informacji, musimy również zapytać o relacje między pracownikiem a osobą, która udzieli nam referencji. W ten sposób rekruter będzie mógł prawidłowo ocenić przedstawione referencje pracownicze

Jak zbiera się referencje do pracy

Tradycyjnie, najczęściej stosowaną metodą jest list podpisany przez osobę, która poleca lub przez firmę. Niektóre firmy mają szablonowe dokumenty, które są dostarczane po zakończeniu pracy pracownika, z którym relacje były dobre. Ale dobrym pomysłem dla kandydatów jest otrzymanie bardziej osobistego listu, który zawiera szczegółowe informacje na temat ich wyników w firmie.

Inną z najbardziej rozpowszechnionych metod jest kontakt rekrutera z osobą, która dostarcza referencje. Konieczne jest poproszenie kandydatów o środek komunikacji, którym może być e-mail lub numer telefonu. Ponieważ informacje te są wrażliwe i chronione prawem, kandydat musi poinformować „rekomendującego”, że przekazał swoje dane kontaktowe firmie rekrutacyjnej.

Wreszcie, profesjonalne sieci społecznościowe, takie jak LinkedIn, ułatwiają cały proces dzięki swoim narzędziom referencji zatrudnienia. Chociaż zawsze lepiej jest uzyskać informacje z pierwszej ręki, profil społecznościowy pracownika może dostarczyć nam wielu informacji na temat jego postawy i przydatności dla firmy.

Zacznijmy współpracę

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.


say hello!

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts